Logo
Doprava do: CZ

Přihlásit se
Stav objednávky

Ochrana osobních údajů

Následující překlad je pouze pro vaši informaci. V případě rozporu nebo rozporu mezi touto přeloženou verzí a německou verzí (včetně překročení překladu) je rozhodující německá verze.

Prohlášení o ochraně údajů

Děkujeme za Váš zájem o náš online obchod. Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže podrobně informujeme o zacházení s údaji.

1. Přístup k datům a hostování

Můžete navštívit naše webové stránky bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Při každém vyvolání webové stránky webový server automaticky uloží takzvaný soubor protokolu serveru, který například obsahuje název požadovaného souboru, adresu IP, datum a čas hovoru, množství přenášených dat a žádajícímu poskytovateli (přístupové údaje) a dokumentuje hovor. Tato přístupová data jsou vyhodnocována výlučně za účelem zajištění bezproblémového provozu webu a zlepšení naší nabídky. Podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. F GDPR to slouží k ochraně našich legitimních zájmů při správné prezentaci naší nabídky, která převažuje v rámci vyvažování zájmů. Všechna přístupová data budou smazána nejpozději sedm dní po skončení vaší návštěvy webu.

Hostingové služby třetích stran

Jako součást zpracování v našem zastoupení poskytovatel třetí strany poskytuje služby hostingu a webové prezentace. To slouží k ochraně našich legitimních zájmů při správné prezentaci naší nabídky, která převažuje v rámci vyvažování zájmů. Veškeré údaje shromážděné v souvislosti s používáním této webové stránky nebo ve formulářích poskytnutých pro tento účel v internetovém obchodě, jak je popsáno níže, jsou zpracovávány na svých serverech. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v zde popsaném rámci.

Tento poskytovatel služeb se nachází v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

2. Sběr dat a jejich použití pro zpracování smluv a při otevírání zákaznického účtu

Osobní údaje shromažďujeme, když nám je dobrovolně poskytnete v souvislosti s vaší objednávkou, pokud nás kontaktujete (např. Prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) nebo při otevření zákaznického účtu. Povinná pole jsou označena jako takové, protože v těchto případech vyžadujeme údaje pro smluvní zpracování nebo pro zpracování vašeho kontaktu nebo otevření zákaznického účtu a nemůžete dokončit objednávku nebo otevření účtu, nebo nemůžete kontakt odeslat bez jejich informací. Které údaje se shromažďují, lze vidět z příslušných vstupních formulářů. Používáme údaje, které jste poskytli v souladu s článkem 6, odst. 1, větou 1 písm. B) GDPR, pro zpracování smluv a zpracování vašich dotazů. Po úplném zpracování smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše data omezena na další zpracování a budou vymazána po uplynutí doby uchovávání podle daňového a obchodního práva, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů, nebo si vyhrazujeme právo užívat údaje nad rámec tohoto práva, které jsou povoleny zákonem a o kterých vás informujeme v tomto prohlášení. Vymazání účtu zákazníka je kdykoli možné a může se uskutečnit buď prostřednictvím zprávy na níže popsanou možnost kontaktu nebo prostřednictvím funkce, která je pro něj určena na účtu zákazníka.

3. Přenos dat

Aby bylo možné splnit smlouvu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. B GDPR, předáváme vaše údaje společnosti, která je pověřena dodávkou, pokud je to nutné pro dodání objednaného zboží. V závislosti na tom, který poskytovatel platebních služeb zvolíte v procesu objednávky, předáme údaje o platbách shromážděné pro zpracování plateb úvěrové instituci pověřené platbou a popřípadě poskytovatelům platebních služeb, které jsme zadali, nebo vybranou platbu servis. V některých případech si vybraní poskytovatelé platebních služeb sami shromažďují tato data, pokud tam vytvoříte účet. V takovém případě se musíte přihlásit k poskytovateli platebních služeb s údaji o přístupu během procesu objednávky. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

Používáme poskytovatele platebních služeb se sídlem v zemi mimo Evropskou unii. Přenos osobních údajů do této společnosti probíhá pouze v rámci nutnosti plnění smlouvy.

4. E-mailový zpravodaj a poštovní reklama

E-mailová inzerce s registrací do informačního bulletinu
Pokud se zaregistrujete do našeho informačního bulletinu, použijeme údaje požadované pro toto nebo odděleně, které jste sdělila, abyste pravidelně zasílali náš e-mailový zpravodaj na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. A) GDPR.

Odběr newsletteru můžete kdykoli odhlásit a to buď zasláním zprávy kontaktní možnosti popsané níže, nebo prostřednictvím odkazu, který je k tomuto účelu k dispozici v informačním bulletinu. Po zrušení registrace odstraníme e-mailovou adresu, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů, nebo si vyhrazujeme právo na používání údajů nad rámec tohoto, což je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

E-mailová inzerce bez registrace pro zpravodaj a vaše právo na námitku
Pokud obdržíme vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem produktu nebo služby a nemáte proti tomu námitku, vyhrazujeme si právo pravidelně zasílat nabídky pro podobné produkty, jako jsou ty již zakoupené, z našeho sortimentu e mailu na základě § 7 odst. 3 UWG. To slouží k ochraně našich legitimních zájmů v reklamním přístupu k našim zákazníkům, který převažuje nad našimi zájmy.

K tomuto použití vaší e-mailové adresy můžete kdykoli podat námitku odesláním zprávy kontaktní možnosti popsané níže nebo prostřednictvím odkazu poskytnutého pro tento účel v reklamní poště, aniž by vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základní sazby.

Poštovní reklama a vaše právo na námitku
Dále si vyhrazujeme právo použít své jméno a příjmení i poštovní adresu pro vlastní reklamní účely, např. Posílat zajímavé nabídky a informace o našich produktech poštou. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů v přístupu k reklamě našim zákazníkům v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. F GDPR, které převažují v souvislosti s vážením zájmů.

5. Použití dat pro zpracování plateb

Koupě na splátky

Při výběru platební metody "koupě na splátky" a udělování souhlasu s ochranou údajů, které je k tomu nezbytné v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. A GDPR, osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo , datum narození, IP adresa, pohlaví) spolu s údaji požadovanými pro zpracování transakcí (článek, částka faktury, data splatnosti, celková částka, číslo faktury, daně, měna, datum objednávky a čas objednávky) Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach za účelem zpracování tohoto způsobu platby.

Pro ověření identity nebo bonity zákazníka provádí náš partner dotazníky a informace s veřejně přístupnými databázemi a úvěrovými úřady. Poskytovatelé, od kterých jsou informace získané na základě matematicko-statistických postupů a případně informace o bonitě získány, stejně jako další podrobnosti o zpracování vašich údajů po odeslání našemu partnerovi Santander Consumer Bank AG, naleznete v jeho ochraně údajů prohlášení, které naleznete zde: https://www.santander.de/privatkunden/service-kontakt/datenschutz/

Náš partner Santander Consumer Bank AG využívá získané informace o statistické pravděpodobnosti neplacení za vyvážené rozhodnutí o zřízení, provádění nebo ukončení smluvního vztahu. Máte možnost vyjádřit své názory kontaktováním našeho partnera Santander Consumer Bank AG a napadnout rozhodnutí.

Souhlas s předáním údajů uvedených v objednávkovém řízení lze kdykoli bez odůvodnění zrušit s účinkem do budoucna.

6. Integrace Trusted Shops Trustbadge

Trusted Shops Trustbadge je uvedena na této webové stránce, která zobrazuje naše potvrzení o důvěryhodných obchodech a shromážděná hodnocení, jakož i nabídku produktů Trusted Shops kupujícím po objednávce.

To slouží k ochraně našich legitimních zájmů při optimálním marketingu naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. F GDPR, které převažují v kontextu vyrovnávání zájmů. Trustbadge a služby s ní inzerované jsou nabídkou společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, D-50823 Kolín nad Rýnem.

Při volání Trustbadge webový server automaticky uloží tzv. Soubor protokolu serveru, který obsahuje například adresu IP, datum a čas hovoru, objem přenášených dat a požadující poskytovatele (přístupová data) a dokumentuje hovor. Tato přístupová data nejsou vyhodnocována a automaticky přepsána nejpozději do sedmi dnů po ukončení návštěvy stránky.

Další osobní údaje budou převedeny pouze do Trusted Shops, pokud jste s tím souhlasili, rozhodnete se používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo se již zaregistrujete k použití. V takovém případě platí smluvní ujednání mezi Vámi a Trusted Shops.

7. Cookies a analýza webu

Chcete-li navštívit naše webové stránky atraktivní a umožnit používání některých funkcí, zobrazit vhodné produkty nebo pro účely průzkumu trhu, používáme tzv. Cookies na různých stránkách. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů v optimalizované prezentaci naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. F GDPR, které převažují v kontextu vyvážení zájmů.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou automaticky uloženy na vašem internetovém zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. Po ukončení prohlížeče (tzv. Cookies relace). Ostatní soubory cookie zůstanou na vašem terminálu a umožní nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Dobu ukládání můžete zobrazit v přehledu v nastaveních souborů cookie ve webovém prohlížeči.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a individuálně rozhodli o jejich přijetí nebo vyloučení přijetí cookies pro určité případy nebo obecně. Každý prohlížeč se liší způsobem správy cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, které vysvětluje, jak můžete změnit nastavení souborů cookie. Můžete je najít pro každý prohlížeč pod následujícími odkazy:

 • Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_DE
 • Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
 • Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
 • Firefox™: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Pokud cookies nejsou akceptovány, funkce našich stránek může být omezena.

Používání služby Google (Universal) Analytics pro analýzu webu

Pro analýzu webových stránek používá tato webová stránka společnost Google (Universal) Analytics, webovou službu analýzy Google LLC (www.google.de). To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů v optimalizované prezentaci naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. F GDPR, které převažují v kontextu vyvážení zájmů.

Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek, například cookies. Automaticky shromážděné informace o vašem používání tohoto webu jsou obvykle převáděny na server Google v USA a uloženy tam. Aktivací anonymní IP na této webové stránce se IP adresa před přenosem sníží v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP přenesena na server Google v USA a zkrácena. Anonymní adresa IP přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není sloučena s jinými daty Google. Po ukončení používání služby Google Analytics se údaje shromážděné v tomto kontextu odstraní.

Společnost Google LLC sídlí v USA a je certifikována podle štítu ochrany soukromí EU a USA. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde.

V důsledku této dohody mezi USA a Evropskou komisí zavedla tato společnost přiměřenou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované podle Privacy Shield. Můžete zabránit společnosti Google shromažďovat data generovaná cookie a související s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů stažením a instalací pluginu plug-in dostupného na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Jako alternativu k pluginu pro prohlížeče můžete klepnutím na tento odkaz zabránit budoucímu shromažďování pomocí služby Google Analytics na těchto webových stránkách. Na vašem internetovém zařízení je uložen cookie opt-out. Pokud odstraníte soubory cookie, musíte znovu kliknout na odkaz.

8. Poukázky společnosti Sovendus GmbH

Chcete-li vybrat pro Vás aktuálně zajímavou nabídku voucherů, předáme Vaši pseudonymizovanou hodnotu hash vaší e-mailové adresy a vaši IP adresu ve šifrované podobě společnosti Sovendus GmbH, Moltkestrasse 11, D-76133 Karlsruhe (Sovendus) (článek 6 , odstavec 1, písmeno f GDPR). Pseudonymizovaná hodnota hash vaší e-mailové adresy se používá k posouzení případné námitky k obdržení nabídek od společnosti Sovendus (čl. 21 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR).

Adresa IP bude použita výhradně pro účely zabezpečení dat a zpravidla bude po sedmi dnech anonymní (§ 6 odst. 1 písm. F DSGVO). Navíc pro účely fakturace předáme objednávkové číslo, hodnotu objednávky s měnou, identifikační číslo sezení, kuponový kód a časovou známku v pseudonymizované podobě (§ 6 odst. 1 písm. F DSGVO).

Pokud máte zájem o poukázkovou nabídku společnosti Sovendus, aniž by existovala žádná námitka k přijetí takových nabídek a pokud kliknete na poukázkový poukaz, předáme Vaši formu adresy, vaše jméno a e-mailovou adresu v zašifrované podobě aby Sovendus připravil poukaz (§ 6 odst. 1 písm. b, f GDPR).

Další informace o zpracování vašich údajů společností Sovendus naleznete v jejich Online ohlášení o ochraně dat na adrese http://www.sovendus.co.uk/privacy_policy

9. Možnosti kontaktu a vaše práva

Jako dotčená osoba máte následující práva:

 • podle článku 15 GDPR právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v rozsahu popsaném v tomto dokumentu;
 • podle článku 16 GDPR právo okamžitě požadovat opravu nesprávných nebo úplných osobních údajů, které jsme uložili;
 • podle článku 17 GDPR právo požadovat vymazání vašich osobních údajů uložených u nás, pokud není požadováno další zpracování
  • uplatňovat právo na svobodu projevu a informace;
  • splnit zákonnou povinnost;
  • z důvodů veřejného zájmu nebo
  • uplatňovat, uplatňovat nebo hájit právní nároky
 • podle článku 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud
  • zpochybňujete přesnost údajů;
  • zpracování je nezákonné, ale odmítnete jej smazat;
  • tyto údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete, aby uplatnil, uplatnil nebo obhájil právní nároky nebo
  • jste podali námitku ke zpracování podle článku 21 GDPR
 • podle článku 20 GDPR právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, aktuálním a strojově čitelném formátu, nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • podle článku 77 GDPR právo podat stížnost orgánu dozoru. Zpravidla se můžete obrátit na orgán dozoru na svém obvyklém místě bydliště nebo na pracovišti nebo v sídle naší společnosti.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo využívání vašich osobních údajů, informací, oprav, blokování nebo vymazání údajů nebo odvolání daného souhlasu nebo námitky vůči konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás přímo prostřednictvím kontaktních údajů v našem otisk.

Právo námitky

Vzhledem k tomu, že zpracováváme osobní údaje, jak jsou popsány výše, abychom ochránili naše oprávněné zájmy, které převažují v rámci vyváženosti zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitky s účinkem pro budoucnost. Pokud jsou data zpracovávána pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud se zpracování provádí pro jiné účely, máte právo na námitku, pouze pokud existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace.

Po uplatnění vašeho práva na námitku nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje dále pro tyto účely, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

To neplatí, pokud je zpracování určeno pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat za tímto účelem.

 
AJAX Loader Icon